Bismillahirrohmanirrohim

السلام عليكم ورحمة الله وبر كا ته

Syahabat…..
kali ini, ingin rasanya menyatakan betapa pentingnya bagiku Akikah, Qurban , dan Zakat. Hehe..
insya Allah karena mudah²an Allah berkenan memberikan momongan buatku.                      Laki² atau Perempuan, ga’ masalah. yang penting mudah²an menjadi Hamba yang Soleh.
yang di Ridhai Allah Tuhanku. Amiiin.

Akikah adalah sesuatu penebusan diri dari jiwa dan raga yang tergadaikan. sebagai tanda rasa syukur, atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita sebagai orang tua.
Dan sungguh tentu saja sebagai tanda taqwanya dari seorang Ayah dan ibu, yang mengakui bahwa dirinya tegolong dari golongan kanan ( islam). Yang kelak akan memberikan contoh kepada keturunan-keturunannya tentang ajaran tauhid. tentang kecintaan kepada Allah s.w.t, juga rosulnya Muhammad s.a.w

Dan Islamlah juga(suatu agama,Hukum, Aturan atau lembaga, yang diridhai Allah) dan Islamlah sebagai Agama bagi orang-orang yang di beri petunjuk, yang hanif (lurus) yang berani dan rela membelanjakan segenap harta dan jiwa mereka di jalan yang benar, patuh, yang di tunjuki jalannya orang-orang yang di beri nikmat oleh Allah SWT (Tuhannya)
yang sering kita baca wajibnya sebanyak 17x dalam sehari semalam bahkan lebih jika kita melakukan shalat sunatnya.
untuk mencapai kemenagan yang adha pelepasan segala yang dicinta. Yang (berupa pandangan sebelah mata saja) berupa terlalu cinta Keduniawian yang sesungguhnya hanyalah perhiasan semata, ujian bahkan godaan saja.

orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, dan yang memohon ampun sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum menafkahkan sebagian harta yang dicintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (03 : Ali imran :92)

Kemenangan Adha itulah, yang memberikan manfaat iman pada diri, dan oranglain, terutama sebagai syariat penolong Agama yang diridhai Allah SWT sebagai mabrurnya. dengan kemenangan Adha yang telah ia kerjakan.
Kemenangan adha yang sebenar-benarnya mudah-mudahan mendapat rahmat allah swt. kelak ketika di mahkamah perhakiman Allah swt yang maha Agung. Tempat pembersihan atas keputusan dari jiwa-jiwa. Dari catatan Segala, perjalanan residu memory yang telah usang yang takkan terulang kembali, yang didalamnya tercatat segala amal perbuatan yang kecil, yang besar dan tak ada yang terlewatkan. Setelah berpisahnya antara jiwa(Nafs), ruh, dan raga. Semoga saja ada kenikmatan di dalam baitnya.

Sebenarnya jalan nikmat itu sejak lama telah ditunjuki oleh :
Allah SWT. Yaitu jalan orang yang di beri petunjuk dan nikmat ini adalah jalannya para Nabi dan rosul & para syuhada, shodikin, dan orang² soleh.                                                         Seperti data 006. Al An’am: 84-90
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
84. Dan kami Telah menganugerahkan Ishak dan Yaqub kepadanya. kepada keduanya masing-masing Telah kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) Telah kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين
85. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. semuanya termasuk orang-orang yang shaleh.

وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
86. Dan Ismail, Alyasa’, Yunus dan Luth. masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya),

ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم
87. Dan kami lebihkan (pula) derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan Saudara-saudara mereka. dan kami Telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
88. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambaNya. seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang Telah mereka kerjakan.

أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين
89. Mereka Itulah orang-orang yang Telah kami berikan kitab, hikmat dan kenabian jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, Maka Sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya.

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
90. Mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah, Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: “Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran).” Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين
68. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan nabi Ini (Muhammad), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. (03 : Ali imran :68)

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
95. Katakanlah: “Benarlah (apa yang difirmankan) Allah”. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. (03 : Ali imran :95)

Dan kita mengetahui, bahwa sanya tiada lagi Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Dan Muhammad adalah Nabi yang terutus untuk terakhir sekaligus penutup, sebagai penyempurna dengan kitab (Al-Qur’an).
yang dengannya segala ajaran atau kitab–kitab terdahulu(Zabur, Taurat, Injil) yang telah diturunkan pada masa sebelumnya, yang di terima oleh Nabi-Nabi, dan Rosul sebelunnya.

Akikah…..
Dan yang kita ketahui pula…..
bahwasanya seringnya timbul di benak dan fikiran jika diucapkan ketika jeritan Anak bayi, yang baru terlahir. Sebagai manusia yang baru, telah cukup teruji di dalam rahasia yang tersembunyi, semasa dalam kandungan dan yang jelas serta yakin Allah lah yang mengurus segala-galannya semasa itu.                                                                                      Dari awalnya nutfah hingga sempurnanya kejadian.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم
2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya[181]. (03 : Ali imran :2)
Allah, Dialah yang mengatur langit dan bumi beserta seisinya.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (03 : Ali imran :6)

Lalu Jadilah seorang anak manusia yang kelak jika berada di jalan yang di ridhai Allah Akan menjadi khalifah/ imam (pemimpin, ulama/selama masih hanif). Sebagai syariat yang di tugasi amanah pada agamanya baik pada dirinya , keluarganya, keturunannya, yang semestinya waris- mewarisi yang sebenar-benarnya sampai hari kiamat tiba, yang jelas tiada dusta akan kebenarannya.
Seperti dalam data :
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”( 002. Al Baqarah : 30)

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
72. Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,(bagi mereka yang mengingkarinya)
(033. Al Ahzab :72)
yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan.

Bukankah seorang putra itu adalah seorang amanah yang semestinya kita bimbing pula agar dia taat kepada Allah dan rosulnya. Sudah seharusnya menjunjung tinggi amanah agama yang menjadi pegangan, dengan kitab sebagai penerangnya, dan pembelajarannya.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang memberi penerangan.(036. Yaasiin : 69)

Tapi tak sedikit pula orang, yang tidak mementingkan apa makna tersembunyi dari rahasia Allah tentang akikah.
sehingga memerintah kan untuk Akikah
Dan aku lebih senang menafsirkan akikah itu wajib bagi mereka yang taat (taqwa) orang yang di beri petunjuk nikmat, dan mampu serta rendah hati dan tidak sombong. Karna bersyukur telah di karuniakan putra. Yang sengaja di ciptakan Allah sebagai hadiah. karna bagiku hukumnya agak hampir sama dengan zakat.

Logisnya menurut pandanganku….Alangkah sangat menghinanya seorang makhluk yang sadar maupun tidak sadar, yang meremehkan apa arti di balik rahasia dari akikah.
Karna menurut hematku hukum nya sama dengan Zakat, Qurban, dan Haji. Mengeluarkan Zakat, sedekah, maka lakukanlah baik itu dalam keadaan lapang atau sempit
Banyak juga ….
Manusia yang mengaku bernaung di golongan Kanan ini (Islam) telah menghancurkan hati dan hukum islam itu sendiri dengan Alasan tidak mampu,….anaknya banyaklah…
pengeluaranku banyaklah…dll, zaman sekarang susahlah, dll
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
77. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air (mani), Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata! (036. Yaasiin : 77)

Anak Adam mengganggu Aku, mencaci maki zaman (masa), dan Aku-lah zaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang.
(HR. Bukhari dan Muslim.)

padahal jika di niatkan insyaallah akan mampu. kecuali memang jika dari golongan yang fakir miskin, yang nyata dengan prhitungan penghasilan Rp.5000 s/d 10000/hari.
mengingat benar-benar tergilas dengan keadaan zaman.
tapi sungguh adil Allah SWT, golongan ini sebahagian di antara mereka berniat akikah walau terhalang sulitnya ekonomi.
tetapi setidaknya terkad dan ucap mereka nyata adanya. Dan tentu itu tidaklah akan di sia²kan Allah swt.

Orang yang mampu dengan kasab mata, seperti pegawai, pedagang….dll tidaklah pantas bagiku memberikan alasan tidak mampu, dll dan bagiku itu adalah penghinaan kepada Allahswt.
Allah itu maha kaya, loh..insyaAllah tidak mungkin memberikan ketidak mampuan atas orang-orang yang jelas-jelas mampu terlihat dengan kasab mata.
Yang padahal memang tidak mempunyai niat sama sekali untuk akikah bahkan tidak sedikit bayi yang lahir di buang lalu dihinakan, (dibunuh) Dengan alasan tidak di inginkan kelahirannya. dll
Seenaknya saja wujud manusia ini mengaku meng Atas namakan Islam…
bahkan tanpa sadar telah mengkafirkan dirinya sendiri. Dan mencoreng Lembaga kerosulan itu sendiri (ISLAM)

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat (nya). (036. Yaasiin : 66)

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
67. Dan Jikalau kami menghendaki Pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada; Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali. (036. Yaasiin : 67)

Dan akikah ….
masih adapun manusia yang tidak menyadari betapa pentingnya
rasa syukur Atas karunia yang telah di berikan, sekaligus menjadi penguji bagi kepatuhan seorang hamba kepada tuhannya. sekaligus penguji sebatasmana rasa cinta dan terimakasihnya terhadap Allah SWT. Begitu jugalah dengan Berkurban di saat musim setelah haji. Akikah sesuatu Pembelanjaan kita hanya seekor domba untuk anak (wanita), dan dua ekor domba untuk anak (Laki-laki), atau satu ekor domba dengan nilai 2 ekor domba untuk anak(laki-laki).

sesunggunhnya tidaklah sebanding dengan kasih sayang Allah, terhadap kita. Padahal Allah hanya hendak menguji dan mengajarkan tentang syariat.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم
26. Allah hendak menerangkan (hukum syari’at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.                                (004. An Nisaa’ : 26)

tatacara hidup berkasih sayang sesama muslim sampai mana janji hamba kepada Allah SWT & Rosulnya
& jika menepati akan janjinya maka akan Selamat (Islam)
Karna diantara ulama yang saya kenal bahwa ketika di dalam kandungan kita telah ikrar.
menyanggupi (Bersaksi/bersyahadat)
Dan adalah Allah menasehati kita semua dalam surah :                                                                يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
40. Hai Bani Israil[41], ingatlah akan nikmat-Ku yang Telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan Hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).(002. Al Baqarah : 40)
Israil adalah sebutan bagi nabi Ya’qub. Bani Israil adalah turunan nabi Ya’qub; sekarang terkenal dengan bangsa Yahudi.
Janji Bani Israil kepada Tuhan ialah: bahwa mereka akan menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada rasul-rasul-Nya di antaranya nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat.

Jika ingkar atas janjinya maka celaka :                                                                                             ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
(004. An Nisaa’ : 14) kenapa saya pakai ayat yang berhubungan dengan waris di atas, sebab ada kewajiban bagi yang mampu untuk menebus gadaian, anak. dan itu adalah ketentuan Allah dan Rasulnya. walau sepengetahuan saya Rasul belum di akikahi ayahandanya, sebab beliau wafat sejak Rasulullah berada dalam kandungan dan belum sempat ada hukum ini.

Masa kandungan itu. adalah kita menitipkan diri sekaligus calon manusia pengganti, setelahnya. Orang² yang terdahulu. sehingga di katakan tergadaikan. Maka jika seseorang itu benar-benar syukur akan nikmat itu, dan benar-benar berendah diri ,hati, jiwa,raga, dan perasaannya, terhadap Allah. tiada akan bisa jika kita yang akan menggadai anak tersebut. mengurus dan menjaganya mulai dari nutfah hingga lahir dan sempurna kejadiannya. Jangan kan sesuatu yang lain keluar dari diri sendiri untuk menggadai diri sendiri pun kira nya tidak akan sanggup walau semenit saja untuk mengurusinya.

Hanya Allah lah yang Maha mengetahui, Maha kuasa serta yang mengurusi segala perkara-perkara yang ada di langit dan di
bumi beserta isinya.

Segenap di dalam hati fikiran ucapan dan perbuatan.

Saya memakai surah Al baqarah, Ali ‘imran, AnNisa’a, Al ahzab, Yaasiin, dan Al kahfi. tidak lain hanyalah mengakui akan kuasa Allah. dan mudah²an saya dapat mengambil hikmah pengajaran dari ilmuNya yang begitu Luasnya. Walaupun jika yang ku dapat ini, hanyalah setitik debu, lebih halus lagi dari pada setitik pasir yang di muntahkan dari Gunung Krakatau.
setitik debu inilah, dari sebagian IlmuNya yang meliputi langit dan bumi.

Betapa dengan kalimahku yang sangat tak tercukupkan ini. Maka jika hendak di tuliskan PengetahuanNya. sehingga bila lautan di ibaratkan tintanya Sungguh tak akan cukup pula. jika di tambahkan lagi untuk menjabarkanNya, dan tak akan mampu kiranya diri ini untuk menjabarkannya. Dan sampai akhirnya saya tersadarkan hanya Allah sajalah tempatku bersandar ketika hatiku jelas sudah terkapar dan tak berdaya. Allahu,Allah…
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
109. Katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”.
(018. Al Kahfi)

kalo ada yang mau mentafakuri, selama bayi di dalam kandungan boleh lihat disini tinggal klik ya…Alam kandungan.

والسلام

Wassalamu ‘alaikum…
Syahadah Wais Al Qorni
08-12-2008

Iklan

Tentang SawahHikmah

Sawah Hikmah بسم الله الرحمن الرحيم Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafakur… Untuk meraih taufik dan hidayah-NYA…dan Semoga menjadi suatu ladang ibadah, dengan ikhlas serta mengharap Ridha-NYA…Dengan perendahan diri dan hati kepada-NYA…
Pos ini dipublikasikan di SAWAH_HIKMAH. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s